Zmluvné obchodné podmienky

1) Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na týchto našich webových stránkach, s pomocou operátora na linke 052/776 24 00 alebo mobilnom čísle 0948 177 010 (po-pia: 07:00–15:30) alebo osobne v našej prevádzke v Poprade na Levočskej ul. 4832. Predávajúcim je spoločnosť NALIMA, s.r.o. so sídlom na ul. Grossova 4604/9, 058 01 Poprad IČO: 36482838.

2) Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje: - Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail. - Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov firmy, IČO, DIČ, ak ste platca DPH, tak IČ DPH uveďte do poľa DIČ a miesto podnikania, telefónne číslo a e-mail.

3) Prípadné detaily objednávky a dodanie tovaru až ku kupujúcemu s Vami dohodneme e-mailom alebo telefonicky.

4) Dodanie tovaru uskutočňujeme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GEIS SK. Tovar je doručovaný počas pracovných dní od 8.00–18.00 hod., o presnom dni expedície a dodaní tovaru Vás budeme informovať.

5) V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

6) Daňový doklad - Faktúru s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci spolu s tovarom, prípadne poštou alebo e-mailom najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru alebo zaplatenia tovaru.

7) Vyhradzujeme si právo zmeny cien.

8) Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom. Spotrebiteľ má v prípade sporov právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Bližšie informácie nájdete na záložke Reklamačný poriadok.

9) Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Tieto nákupné podmienky sú platné od 15. januára 2014. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

100% garancia vrátenia peňazí do 14 dní

Garantujeme Vám vrátenie všetkých vynaložených prostriedkov na nákup tovaru, pokiaľ sa ho rozhodnete vrátiť do 14 dní od dátumu prevzatia bez uvedenia dôvodu.

Uvedené sa nevzťahuje na objednávky roštov a schodiskových stupňov na mieru a dopravu.

Tovar je potrebné vrátiť (najlepšie osobne) spolu s dokladom o zaplatení na našu adresu NALIMA, s.r.o. Levočská 4832, 058 01 Poprad.

Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry, na ktorej bol tovar vyúčtovaný. V prípade vrátenia tovaru sú odpovedajúce finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom na účet v lehote do 15 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Upozornenie:

Vrátenie zakúpeného tovaru do 14 dní je možné len pre zákazníkov - súkromné osoby. Ustanovenie zákona sa nevzťahuje na firmy.